Poniedziałek - Piątek 7:00 - 17:00, Sobota 8:00-13:00

Uchwała antysmogowa dla Małopolski

DSC01998
0

1 lipca 2017 roku weszła w życie uchwała antysmogowa dla województwa Małopolskiego.

Wyznacza ona szereg działań mających poprawić stan powietrza w województwie, a także terminy ich realizacji.


Jakie zmiany wprowadza uchwała?


Ograniczenie powstawania nowych źródeł emisji zanieczyszczeń:

W Małopolsce nie będzie możliwe zamontowanie nowego kotła na węgiel/ drewno, lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone przez unijne rozporządzenia.

Wyznaczenie terminów wymiany nieekologicznych palenisk:

  • DO KOŃCA 2022 ROKU: wymiana wszystkich kotłów nie spełniających żadnych norm emisyjnych
  • DO KOŃCA 2026 ROKU: wymiana wszystkich kotłów spełniających podstawowe normy emisyjne (klasa 3 lub klasa 4 według normy PN-EN 303-5:2012)

Wprowadzenie wymagań dla jakości stosowanych paliw:

  • Zakaz stosowania mułów i flotów węglowych (odpadów węglowych zawierających duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń)
  • Zakaz spalania węgla i biomasy o wilgotności powyżej 20%

Wprowadzenie obowiązku doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję:

Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku będą musiały zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.


 

UWAGA!

Kontrola przestrzegania wymagań uchwały będzie prowadzona przez uprawnione służby (straż miejską i gminną, upoważnionych pracowników gmin, policję) na podstawie udostępnianych przez użytkowników dokumentów […], które będą potwierdzać spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji. Jeśli użytkownik nie będzie posiadał takich dokumentów, będzie domniemane, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.

http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

 

Po więcej informacji dotyczących uchwały zapraszamy na stronę: http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

 

 

Blog Attachments